6-7-19 Jonesville Angels vs Sparks & Sons - larryjose